Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az égő ujj

2011.02.10
Volt egyszer egy fiatal házaspár, de nagyon rosszul éltek. Mán majd úgy vót, hogy szétválnak. és az asszony állapotos vót.. Héthónapos állapotos. Egyszer gyöttek hozzájok a rablók. Az ember szóba állt velük, az asszony nem vót bent. Azt mondták a rablók: -Add el a feleséged nekünk, nekünk nagy szükségünk van rája! Az ember meg akart szabadulnyi a feleségitő, hát ráállt, eladta. El is vitték a rablók az asszonyt. A héthónapos gyereket kivették az anyjábó, annak a kiskezit levágták, faggyút öntöttek az ujja hegyeire. Ha azt meggyújtották, éccaka senki se ébredt fel, a rablók nyugodtan rabolhattak, olyan varázsereje vót ennek. Azé vót szükségük a rablóknak erre a kiskézre. A Bablevesi csárdába lakott egy házaspár: egy fiatalasszony, egy fiatalember, meg velek lakott egy öregasszony is. Ott kértek szállást a rablók. Adtak is nekik, csak az öregasszony nem fogadta őköt szívesen, mer az félt mindég, hogy olyan tanyán laktak. A fiatalasszony meg a fiatalember nyugodtan el is aludtak, az öregasszony meg csak úgy tett, mintha aludna, még horkolt is. No, egyszer fölkel a szállást kérő ember, meggyújtja a kiskezet, mind az ujját, avval letette az asztalra. Õ meg kiment az ajtón, füttyentett egyet. Az öregasszony gyorsan fölugrott, az ajtót bereteszőte, úgyhogy mán a rablóvezér vissza nem gyöhetett. De mán a házat körű is vették a rablók, de nem tudtak begyünni sehogy se. Mán hosszúlétyrát vitték, hogy begyönnek a szabadkéményen keresztű a háztetejin. Az öregasszony az ellen is védekezett : meggyútotta, ami zsír vót a portán, mind elégette. De hiába ordított, hiába rángatta a fiatalokot, harapdosta, mindent csinált velek, hogy fölébredjenek. De azok sehogy se ébredtek fel, mer annak az égő kis kéznek olyan varázsereje vót, hogy fel nem ébredtek.. A rablók nem tudtak mit csinányi, hát az egyik bekajáltotta az ajtón: -Te szerencsétlen, legalább mán azt az égő mécsest dobd ki! Az öregasszony kihagyította az ablakon a mécsest, hát a fiatalok abba a szempillantásba fölébredtek.. Akkor mondta el az asszony, hogy milyen harcot vívott a rablókkal.
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.